Naj­większym po­wodem do chwały nie jest to, że nig­dy nie upa­damy, ale to, że pot­ra­fimy się po upad­ku pod­nieść.   

Konfucjusz

 

Coaching to proces, który powoduje pójście do przodu, motywuje, przyspiesza tempo rozwoju, daje lepsze efekty działania i podnosi świadomość o samym sobie. Polega na wydobyciu potencjału z człowieka. Na porzuceniu wszelkich „powinnam, muszę” i spojrzeniu na życie, sytuację ponad to, na to, co ważniejsze, na patrzeniu z innej perspektywy na daną sprawę i odblokowaniu niemożliwości. Stosowana jest praca introspekcyjna, skierowana na określenie własnych wartości, misji, celów życiowych aż wreszcie do połączenia tych elementów w jedną całość służącą rozwojowi i zmianie.

Oferuję coaching koaktywny, którego główne założenia to: klient jest z natury kreatywną i pozbawiona braków całością, odnosi się do całego życia klienta, który sam wyznacza plan działania, oparty jest na prawdziwej, zaufanej i odpowiedzialnej relacji a jego nietuzinkowe techniki powoduja osobista transformacje.

Zalecane są 2-3 sesje w miesiącu po 45 min. Ponieważ jest to proces wskazane jest zaangażować się we współpracę na co najmniej 4-6 miesięcy.

Coaching odbywa się głównie przez telefon/skype co pozwala oszczędzić czas na dojazdy oraz daje możliwość rozmowy w komfortowym otoczeniu. Na sesję pokazową-bezpłatną (30 min) należy się umówić z wyprzedzeniem. Istnieje także możliwość sesji osobistych na zamówienie.

 

Różnice pomiędzy coachingiem a terapią psychologiczną:

 

Coaching

Terapia psychologiczna

Skupia się na rozwijaniu i uzewnętrznianiu potencjału człowieka – leczenie jest efektem ubocznym.

Skupia się na zrozumieniu i gojeniu ran.

Skupia się na teraźniejszości i przyszłości.

Skupia się na przeszłości i teraźniejszości.

Koncentruje się na działaniu i byciu teraz.

Wnika do wnętrza człowieka i koncentruje się na problemie.

Skupia się na rozwiązaniu problemu i znalezieniu wyjścia.

Szuka genezy zachowań, które powodują niską samoocenę.

Padają pytania – Co dalej? I co teraz?

Padają pytania – Dlaczego? I gdzie?

Oczekiwana jest odpowiedzialność za wyznaczone przez siebie cele.

Odpowiedzialność za zamierzone zadania nie jest w niej wymogiem.

Używa się technik typowych dla coachingu.

Używa się technik psychologicznych.