Coaching

Inspiruję, wspieram osoby, zespoły i organizacje, w dążeniu do osiągnięcia pełni możliwości poprzez ciągłe doskonalenie się.

Coaching to proces, który powoduje pójście do przodu, motywuje, przyspiesza tempo rozwoju, daje lepsze efekty działania i podnosi świadomość o samym sobie. Polega na wydobyciu potencjału z człowieka. Na porzuceniu wszelkich „powinnam, muszę” i spojrzeniu na życie, sytuację ponad to, na to, co ważniejsze, na patrzeniu z innej perspektywy na daną sprawę i odblokowaniu niemożliwości. Stosowana jest praca introspekcyjna, skierowana na określenie własnych wartości, misji, celów życiowych aż wreszcie do połączenia tych elementów w jedną całość służącą rozwojowi i zmianie.

Oferuję co-active coaching, którego główne założenia to: klient jest z natury pełny potencjału, odnosi się całościowo do życia klienta (holistycznie), gdzie coachuje się osobę a nie okolicznosci w jakich ona się znalazła. Co istotne nie jest to doradztwo lecz odkrycie odpowiedzi tego co dla klienta najważniejsze. Filarem jest prawdziwa, zaufana i odpowiedzialna relacja gdzie klient sam wyznacza plan działania, a nietuzinkowe techniki wyzwalają osobistą transformację.

Co-Active Coaching odwołuje się do dwóch ważnych aspektów człowieka i dąży do wypracowania równowagi i współpracy pomiędzy sobą. „Co” – to jest ten aspekt nas, który myśli,czuje, ma pomysły, chęci, marzenia. „Active” – to aspekt działania. Wypracowanie relacji współgrania tych elementów powoduje, że podejmujemy odważne działania, wynikające z naszego wyboru, zgodne z naszymi wartościami i za które bierzemy odpowiedzialność. Stąd, w trakcie większości sesji występuje integracja tych dwóch aspektów. Co-Active Coaching to ciągłe pogłębianie rozumienia siebie i otaczającego nas świata, podejmowanie działania i weryfikowanie konsekwencji. Podejście Co-Active Coaching jest prowadzone zgodnie z zasadami etyki zawodu coacha. Jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę Code of Ethics

Zalecane są 2-3 sesje w miesiącu po 45-60 min. Ponieważ jest to proces, który wymaga czasu by zadziały się zmiany, wskazane jest zaangażować się we współpracę na co najmniej 4-6 miesięcy.

Coaching odbywa się głównie przez telefon/skype/zoom co pozwala oszczędzić czas na dojazdy oraz daje możliwość rozmowy we własnym, komfortowym otoczeniu. Na sesję pokazową-bezpłatną (30 min) należy się umówić z wyprzedzeniem. Istnieje także możliwość sesji jeden na jeden, na zamówienie w ramach możliwości.

 

Różnice pomiędzy coachingiem a terapią psychologiczną:

Coaching

Terapia psychologiczna

Skupia się na rozwijaniu i uzewnętrznianiu potencjału człowieka - leczenie jest efektem ubocznym.

Skupia się na zrozumieniu i gojeniu ran.

Skupia się na teraźniejszości i przyszłości.

Skupia się na przeszłości i teraźniejszości.

Koncentruje się na działaniu i byciu teraz.

Wnika do wnętrza człowieka i koncentruje się na problemie.

Skupia się na rozwiązaniu problemu i znalezieniu wyjścia.

Szuka genezy zachowań, które powodują niską samoocenę.

Padają pytania - Co dalej? I co teraz?

Padają pytania - Dlaczego? I gdzie?

Oczekiwana jest odpowiedzialność za wyznaczone przez siebie cele.

Odpowiedzialność za zamierzone zadania nie jest w niej wymogiem.

Używa się technik typowych dla coachingu.

Używa się technik psychologicznych.

Sprawdź moją ofertę